Werkinstructies Haags Veegbedrijf

De Haagse straatvegers, vuilnismannen en onderhoudsmedewerkers doen onmisbaar werk voor onze stad. Ook in tijden van corona werken zij door. Om deze mensen goed te informeren over wat wel en niet toegestaan is tijdens het werk na 1 juni j.l., én om hun gezondheid te beschermen, heb ik met bestaande en zelf aangepaste iconen een poster en een flyer ontworpen. Zelfs met matige kennis van de Nederlandse taal, is meteen duidelijk wat de voorschriften zijn.